Viljandi maavanem kehtestas sõidukitega jääle mineku keelu

Pressiteade
Viljandi Maavalitsus
17.03.2017

Arvestades järsku ilma soojenemist, ilmastikutingimustega seonduvat jääkatte nõrgenemist ning kalurite esindajatelt saadud infot keelab Viljandi maavanem alates 17. märtsist ohutuse tagamiseks ja õnnetusjuhtumite vältimiseks avalikele ja avalikult kasutatavatele veekogudele, sealhulgas Võrtsjärve Viljandi maakonna territooriumile jääva osa jääle mineku B-kategooria ja kõrgema kategooria sõidukitel.

Kevadine päike ja tuul muudavad jää seisukorda väga kiiresti. Jää kandevõimet ei saa hinnata selle paksuse järgi, sest kevadine jää on rabe.

Eriti palume lastevanematel, kellel on veekogud elamute, laste koolitee või mänguala läheduses laste tähelepanu kevadise jää ohtlikkusele juhtida. Laste ohutunne ei ole võrreldav täiskasvanute omaga ning tähelepanu juhtimine aitab ära hoida halvimat.

Maavanema õigus kehtestada jääle mineku keeld tuleneb veeseadusest.