Vesi ja kanalisatsioon

Alates 01.09.2015 on Mõisaküla linna haldusterritooriumil vee-ettevõtjaks OÜ Abja Elamu.

Vee müügi ja kanaliseerimise teenuse hinnad asutustele ja elanikele Mõisaküla linnas:

1) vee müük 1,17 eurot/m3;
2) vee kanaliseerimine 0,80 eurot/m3.

Hindadele lisandub Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaks.
Vee müügi ja kanaliseerimise hinnad on kooskõlastatud Mõisaküla Linnavolikogu 23.07.2015 otsusega nr 34 “Vee-ettevõtja määramine”.

Veehinna muutus alates 01.02.2018

OÜ Abja Elamu teatab, et alates 01.02.2018 hakkavad Mulgi vallas kehtima uued hinnad järgnevalt:
Mulgi vald Mõisaküla linn vee müük 1,35 €/m3, kanaliseerimine 0,96 €/m3.
Hindadele lisandub seadusega ette nähtud käibemaks.

Vee müügi ja kanaliseerimise hinnad on kooskõlastatud Mulgi Vallavalituse 21.12.2017 korraldusega nr . 66.

Kontaktandmed:
Abja Elamu OÜ
Pärnu mnt 8, 69403 Abja-Paluoja
tel 436 0122; 5626 5581
e-post: kontakt@abjaelamu.ee

Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2030
Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Mõisaküla linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri