Vallavolikogu istungite päevakorrad ja eelnõud

Vallavolikogu istungi päevakord 21.03.2018
Eelnõud:
1. Vaidele vastamine sundvalduse seadmise Kassepa kinnistul asuva Mati tee kohta
2. Mulgi valla arengukava aastateks 2019 kuni 2025 koostamise algatamine
3. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Kiikre tn 27)
4.1 Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisus muudatuste tegemine
4.2 Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisus muudatuste tegemine
5.1 Loa andmine vallavalitsusele
5.2 Seletuskiri
6.1 Huvide deklaratsioonide registrile andmete esitaja määramine ja deklaratsioonide kontrollimiseks revisjonikomisjonile õiguse andmine
6.2 Määruste kehtetuks tunnistamine
7. Mulgi valla valimiskomisjoni moodustamine
8. Mulgi vallavara valitsemise kord I lugemine

Vallavolikogu istungi päevakord 21.02.2018
Vallavolikogu istungi päevakord 24.01.2018
Vallavolikogu istungi päevakord 20.12.2017
Vallavolikogu istungi päevakord 29.11.2017
Vallavolikogu istungi päevakord 02.11.2017
Vallavolikogu istungi päevakord 25.10.2017