Vallavolikogu istungite päevakorrad ja eelnõud

Vallavolikogu istungi päevakord 21.02.2018
Eelnõud:
2. Mulgi valla 2018. aasta eelarve eelnõu II lugemine
2.1 Eelarve projekt
2.2 Eelarve projekt (I ja II lugemise võrdlus)
2.3 Tegevusalade võrdlus
2.4 Seletuskiri
3. Loa andmine laenu võtmiseks
4. Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
5. Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
6. Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
7. Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord
8. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Kiikre tn 32, Mõisaküla)
9. Kooli pidaja pädevuse delegeerimine
9.1 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
10. Revisjonikomisjoni põhimääruse kinnitamine
11. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
11.1 Lisa: Tööplaan

Vallavolikogu istungi päevakord 24.01.2018
Vallavolikogu istungi päevakord 20.12.2017
Vallavolikogu istungi päevakord 29.11.2017
Vallavolikogu istungi päevakord 02.11.2017
Vallavolikogu istungi päevakord 25.10.2017