Valimised

valimised 2017

Mulgi valla valimiskomisjon kinnitas valimistulemused

Mulgi valla valimistulemuste protokoll
Mulgi valla hääletamistulemuste protokoll (protokolli lisa)

Mulgi valla valimiskomisjon
Leerimaja, Kulla küla, Halliste vald
komisjoni esimees Inge Dobrus, tel 435 5512
komisjoni aseesimees Milja Janson, tel 435 4788
e-post: kaarin@halliste.ee

Mulgi valla valimiskomisjon teatab, et hääletamissedelite ülelugemine, valimistulemuste kindlaks tegemiseks valla valimiskomisjonis, algab 16.oktoobril kell 10.00, Leerimaja II korrusel Kulla külas Halliste vallas (Halliste Vallavalitsuse ruumides).

Mulgi valla valimiskomisjoni tööaja info

Mulgi valla valimiskomisjoni otsused:
Mulgi valla valimiskomisjoni esimehe valimine (otsus nr 1, 07.08.2017)
Mulgi valla valimiskomisjoni aseesimehe valimine (otsus nr 2, 07.08.2017)
Valimiskomisjoni tööaja määramine  (otsus nr 3, 07.08.2017)
Valimisliidu registreerimine (otsus nr 4, 17.08.2017)
Valimisliidu registreerimine (otsus nr 5, 17.08.2017)
Valimiskomisjoni tööaja määramine (otsus nr 6, 18.08.2017)
Liisuheitmise aja ja koha määramine (otsus nr 7, 01.09.2017)
Kandidaatide mitteregistreerimine (otsus nr 8, 08.09.2017)
Kandidaatide registreerimine (otsus nr 9, 08.09.2017)
Mulgi vallavolikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine (otsus nr 10, 19.09.2017)

KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI


Valimisjaoskondade moodustamine (Mõisaküla LV 06.06.2017 määrus nr 2)
Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi Vallavolikogu liikmete arvu määramine (Mõisaküla LVK 18.05.2017 otsus nr 19)
Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi valla territooriumil valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine (Mõisaküla LVK 18.05.2017 otsus nr 18)
Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi Vallavolikogu valimiste korraldamiseks valla valimiskomisjoni moodustamine (Mõisaküla LVK 18.05.2017 otsus nr 17)

Valimiskomisjoni protokollide ja otsustega saab tutvuda Mõisaküla Linnavalitsuse dokumendiregistris.

Vabariigi valimiskomisjoni veebilehekülg


Mõisaküla Linnavolikogu 2013. aasta valimistulemused

Mõisaküla Linnavolikogu 2009. aasta valimistulemused

Mõisaküla Linnavolikogu 2005. aasta valimistulemused