Valimised

KOV valimised 2017

Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi Vallavolikogu valimiste korraldamiseks valla valimiskomisjoni moodustamine (Mõisaküla LVK 18.05.2017 otsus nr 17)
Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi valla territooriumil valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine (Mõisaküla LVK 18.05.2017 otsus nr 18)
Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi Vallavolikogu liikmete arvu määramine (Mõisaküla LVK 18.05.2017 otsus nr 19)
Valimisjaoskondade moodustamine (Mõisaküla LV 06.06.2017 määrus nr 2)

Valimiskomisjoni protokollide ja otsustega saab tutvuda Mõisaküla Linnavalitsuse dokumendiregistris.

Mõisaküla Linnavolikogu 2013. aasta valimistulemused

Mõisaküla Linnavolikogu 2009. aasta valimistulemused

Mõisaküla Linnavolikogu 2005. aasta valimistulemused