Ühingud

MTÜ Spordiselts “Ülo”
Kivi 11
69303 Mõisaküla
Juhatuse liige: Enn Raieste

MTÜ Mõisaküla Vilistlane
Pärnu 39
69302 Mõisaküla
Tel 5695 4134
e-post: kool@moisakyla.ee
Juhatuse liikmed: Tiina Raba, Pirje Usin

MTÜ Mõisaküla Kultuuriselts
Kiikre 13
69302 Mõisaküla
Tel 436 4108
e-post: kultuurimaja@moisakyla.ee
Juhatuse liikmed: Ene Akkaja, Evi Oissar

MTÜ Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R
Pärnu 39
69302 Mõisaküla
Juhatuse liikmed: Kaja Õigus, Maarika Siigur

MTÜ “Käetöö koid”
Kalda 3 (tegevus toimub Pärnu 39)
69303 Mõisaküla
Tel 5592 2615
e-post: juta.jallakas.13@gmail.com
Juhatuse liikmed: Juta Jalakas, Milvi Tiit

MTÜ Mõisaküla Jahiselts “Metsis”
Viljandi 2b
69302 Mõisaküla
e-post: jsmetsis.moisakyla@mail.ee
Juhatuse liikmed: Viktor Õigus, Avo Kuusk, Art Õun, Toomas Oissar, Enno Lilleste