Tähtsad telefoninumbrid

Hädaabi – 112 (kiirabi, päästjad, politsei)
Perearsti nõuandetelefon – 1220
Lastearsti nõuandetelefon – 1599
Mürgistusteabekeskuse infoliin – 16662
Eesti Allergialiidu nõuandetelefon – 506 9896
Eesti Vähiliidu nõuandetelefon – 800 2233 (lauatelefonilt), 631 1727 (mobiililt)
Lasteabitelefon – 116111
Naiste tugitelefon – 1492
Ohvriabi – 16106 (Sotsiaalkindlustusameti infotelefon)
Anonüümsed alkohoolikud – 529 9955

Usaldustelefonid:
Eluliini usaldustelefon – 655 8088 (eesti keeles)
Eluliini usaldustelefon – 655 5688 (vene keeles)
Noorte Usaldustelefon – 646 6666
Usaldustelefon 126 (eesti keeles)
Usaldustelefon 127 (vene keeles)
Usaldustelefon Lapse mure – 646 0770