Sotsiaaltöö eeskirjad ja korrad

Sotsiaaltöö ja tervishoiuga seotud õigusaktid:
Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord
Tugiisiku teenuse osutamise kord
Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord
Mõisaküla linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise kord
Puudega lapsele hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord
Hooldajatoetuse määrade kehtestamine
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel