Sotsiaaltöö avalduste vormid

Toimetulekutoetuse taotlemine:
Info toimetulekutoetuse taotlemise kohta
Toimetulekutoetuse arvestuskaart I ja II osa
Toimetulekutoetuse taotleja ja tema pere andmed I ja II osa (esmakordsel taotlemisel või andmete muutumisel)
Vajaduspõhise peretoetuse avaldusInfo vajaduspõhise peretoetuse taotlemise kohta

Sotsiaaltoetuse taotlus
Täiendava toimetulekutoetuse taotlus
Hooldaja määramise taotlus
Hoolduse lõpetamise avaldus
Puudega lapsele hooldaja määramise taotlus
Puudega lapse sõidukulude toetuse avaldus
Raske ja sügava puudega lapsele sotsiaalteenuse taotlemise avaldus
Hoolekandekeskusesse hooldamisele võtmise avaldus
Koolitoetuse avaldus
Matusetoetuse avaldus
Sünnitoetuse avaldus

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlus