Mulgi Vallavolikogu II istungil valiti vallavanem ja määrati valla juriidiline aadress

Mulgi Vallavolikogu II istung toimus 02. novembril 2017.

13 poolthäälega määrati Mulgi valla juriidiliseks aadressiks Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, Mulgi vald, Viljandi maakond.

Mulgi vallavalitsuse liikmete arvuks määrati 7 ning vallavanemaks valiti Peeter Rahnel.