Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutusse andmiseks. Pakkumisi saab kirjalikult esitada  kuni 03.05.2018 kella 10.30ni. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Mulgi valla kinnisasjad:
1. Viljandi maakond Mulgi vald Niguli küla Nõmmiku kinnisasi (19201:001:0355; 5,68 ha; kasutusala pindala 5,46 ha; (M)) alghind 688.-, tagatisraha 172.-;
2. Viljandi maakond Mulgi vald Põlde küla Heinamaa kinnisasi (48001:001:0006; 6,68 ha; kasutusala pindala 5,97 ha; (M)) alghind 716.-, tagatisraha 179.-.