Linnavalitsus

Linnavalitsuse moodustab volikogu. Linnavalitsuse koosseisu kuuluvad linnapea ja linnavalitsuse liikmed. Linnavalitsuse istungid toimuvad kaks korda kuus. Istungid on kinnised.

Linnavalitsust kui linna ametiasutust juhib linnapea. Linna ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu, palgamäärad ja -tingimused kinnitab volikogu.

Mõisaküla Linnavalitsuse määrused on avaldatud Riigi Teatajas.