Kirikud ja kogudused

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK)
Mõisaküla kogudus

Heki 8
69302 Mõisaküla
Tel 436 4131
e-post: moisakula@eelk.ee

Koguduse hooldajaõpetaja: Arvo Lasting
Jumalateenistused toimuvad kuu 2. ja 4. pühapäeval kell 14.00

Uusapostlik Kirik Eestis
Mõisaküla kogudus

Nurme 6
69302 Mõisaküla

Koguduse eestseisja: Rudo Lilleleht
Jumalateenistused toimuvad pühapäeviti kell 14.00

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik (EKNK)
Mõisaküla kogudus

Pärnu 61
69302 Mõisaküla
Tel 5667 6234
e-post: jorma.oigus@gmail.com

Koguduse pastor: Jorma Õigus
Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 15.00

Eesti Apostlik Õigeusu Kirik
Kiikre 37
69302 Mõisaküla