Jäätmekäitlus

Korraldatud jäätmevedu Mõisaküla linnas teostab alates 01.01.2017 Ragn-Sells AS.

Teenuste hinnakiri

Korraldatud jäätmeveo avalduste vormid:
Taotlus korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks lugemiseks
Kinnitus korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks loetud kinnistu mittekasutamise kohta
Taotlus korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitumiseks
Avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks

Pakendi- ja jäätmekonteinerite asukohad:

Ohtlike jäätmete kogumiskonteiner asub Mõisaküla Linnahoolduse territooriumil, aadressil Õhtu 7a. Konteinerit tühjendab Epler & Lorenz AS.
Ohtlike jäätmete kogumise korraldamine

Vanade rehvide kogumispunkt asub Mõisaküla Linnahoolduse territooriumil, aadressil Õhtu 7a (MTÜ Rehviringlus).

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed ladustatakse endise prügila lähedal asuval platsil (Vabriku tänava lõpus).

Pakendikonteinerite asukohad:
Pärnu 43/45, segapakend, maht 0,6 m3, 1 konteiner;
Jaan Sihveri 8, segapakend, maht 1,5 m3, 2 konteinerit
(MTÜ Eesti Pakendiringlus).

Jaan Sihveri 8, segapakend, maht 0,6 m3, 1 konteiner;
Pärnu 24, segapakend, maht 0,6 m3, 1 konteiner;
Pärnu 25, segapakend, maht 0,6 m3, 1 konteiner;
Pärnu 26, segapakend, maht 0,6 m3, 2 konteinerit
(MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon).

Jaan Sihveri 8, segapakend, maht 1,5 m3, 2 konteinerit (1 konteineritest asub bussijaama kõrval) (Tootjavastutusorganisatsioon OÜ).

Paberi ja papi konteiner asub Mõisaküla Linnahoolduse territooriumil, aadressil Õhtu 7a (Ragn-Sells AS).

Taara vastuvõtt Jaan Sihveri 8, Mõisaküla A ja O kaupluse hoovis, kaupluse lahtioleku aegadel.

Jäätmekäitluse dokumendid
Jäätmete sorteerimise juhend
Jäätmete sortimine
Kuhu viia erinevad jäätmed?
Info kodustes küttekolletes jäätmete põletamise kahjulikkusest – Arukas sordib, arutu põletab!
Info lõkkes jäätmete põletamise kahjulikkusest – Säästad või saastad?
Info toidujäätmete kohta – Tarbi toitu targalt!