Uudised

AS Nuia PMT pakub tööd kvaliteediinsenerile ja lukksepale

uudis_nuia_pmt

Eesti suurim hüdrosilindrite tootja Karksi-Nuias.
2017.a. töötas ettevõttes 70 töölist ja käive oli 5,5 miljonit eurot.

AS Nuia PMT võtab tööle
KVALITEEDIINSENERI

Peamised tööülesanded on:
• sisemiste ja väliste mittevastavuste käsitlemine ja analüüs,
• kvaliteedi tagamise protsessid korraldamine ja töötajate juhendamine,
• toodete kvaliteedi kontroll ja mõõteraportite koostamine,
• mõõtevahendite haldamine;

Sobivalt kandidaadilt eeldame initsiatiivikust, enesekehtestamise võimet, loovat töösse suhtumist, erialast haridust või tootmisvaldkonnas töötamise kogemust, jooniste lugemis oskust. Kasuks tulevad teadmised kvaliteedisüsteemidest, LEAN printsiipides ja probleemilahenduse metoodikatest. Vajalik inglise keele oskus.
Omalt poolt pakume vastutusrikast, iseseisvat tööd kodumaises ettevõttes. Erialast täiendkoolitust ja pikaajalist koostööd. Sõidukompensatsiooni.
Avaldus koos kaaskirja ja CV-ga esitada aadressile info@nuiapmt.ee hiljemalt 10 aprilliks. Info telef. 4354562


AS Nuia PMT võtab tööle
LUKKSEPA

Tööülesanded on detailide saagimine, puurimine, koostute komplekteerimine.

Töökoht asub Karksi-Nuias
Kasuks tuleb erialane haridus või eelnev töökogemus metallitööstuses.
Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, arenguvõimalus teistele tööpinkidele, stabiilset töökohta
Kandideerimiseks saatke palun oma CV aadressile info@nuiapmt.ee.

Mulgimaal toimuvad 2018 mulgi toidu päevad

Mulgi Kultuuri Instituudi pressiteade 08.02.2018

Väärtustamaks meie oma kohalikku toidu pärandit, korraldame 2018 neli Mulgi toidu päeva.

Toidukultuur on oluline osa meie pärandist. Iga maa ja piirkonna toidulaud peegeldab oma traditsioone, võimalusi, aga ka leidlikkust ja uuendusmeelsust. Toidukultuur on elav ja ta muutub iga päev. Mulgimaa võib siinkohal küll uhkust tunda! Mulkide toidud on jõudnud pea iga eestlase lauale ning seda just tänu aktiivsetele mulkidele, kes kunagi oma toite lahkesti ülejäänud eestlastele tutvustasid. Mitmedki Mulgimaa toidud ongi kujunenud täna paljuski Eesti rahvustoitudeks – mulgi kapsad, mulgi puder, mulgi korp, mulgi kama (mulgid hakkasid tegema segakama!). Kõik need toidud on kantud ka eesti vaimse pärandi nimistusse.

Näib, et aja möödudes on küll mitmeid uuendusi mulkide toidukultuuri lisandunud, kuid laias laastus on toitude põhimõte jäänud samaks ning perekondlikud meelistoidud ei ole tänaseni täielikult asendunud uudsema toidukultuuriga. Väärtustamaks Mulgimaa toidupärandit korraldamegi Mulgi Kultuuri Instituudi eestvedamisel sel aastal neli kohaliku toidu päeva. Toidupärandit väärtustades kaitseme vanaemade aegseid toite ja toidutraditsioone ja anname edasi oskusi ja teadmisi järgmistele põlvkondadele.

15. veebruar on Mulgimaal mulgi kapsa päev. Nii nagu vanal ajal, nii ka tänapäeval pannakse hapukapsad koos sea pekirasva või pekilihaga ja kruupidega ahju hauduma, nii saavad mulgi kapsad kõige maitsvamad. Ka täna teevad paljud perenaised mulgi kapsaid oma vanaemade või emade retsepti järgi. Lihtsaim variant on muidugi osta seda valmiskujul poest..

Nii saabki Mulgimaal saab 15.02. seitsmes kohas kell 14 algavates õpitubades õppida tegema mulgi kapsaid. Õpitoad toimuvad erinevates paikades: Abja Päevakeskuses, Karksi-Nuia noortekeskuses, Tuhalaane külamajas, Lilli külamajas, Kärstna mõisas, Tarvastu käsitöökojas ja Uue-Kariste rahvamajas. Selleks, et õpitubades osaleda, on vajalik eelnev registreerumine, kontaktid leiate mulgimaa.ee veebist või Facebookist – Mulgi toidu päevad 2018.

Samuti on enamus Mulgimaa söögikohti pakkumas sel päeval oma menüüs ühe toiduna mulgi kapsaid. Mulgi kapsaid pakutakse sel päeval 8 söögikohas! Mulgi Kõrtsis Abjas, Halliste sööklas, Mustla kohvikus Mustlas, Tõrvas Mustas Kõutsis ja Väikese Tõnissoni bistroos, Karksi-Nuias kohvikus Heim, Riidajas Mäe-Kojas ning Viljandi linnas Viljandi kohvikus!

Ideega on kaasa tulnud ka koolid ja lasteasutused! Mitmed Mulgimaa koolid ja lasteaiad pakuvad sel päeval toiduks mulgi kapsaid.

Mulgi toidu päevad toimuvad 2018 järgnevalt: Mulgi kapsa päev 15.02., Mulgi korbi päev 25.04.; Mulgi kama päev – seome Mulgimaa peremängu päevaga 18.08.; Mulgi pudru päev – sügisel, siis kui uudsevili oli salves ja kartul üleval – 03.10.2018.

Iga inimese jaoks on toit väga isiklik kogemus ja meil kõigil on oma erilised lood seoses toiduga. Kutsumegi inimesi üles meile saatma oma pere mulgi kapsa retsepte ja lugusid – meenutusi aadressile mki@mulgimaa.ee ja sööma sel päeval kodudes ka mulgi kapsaid!

Mulgi toidu päevasid 2018 toetab folkloorifestivalide programm ja üldine korraldus Mulgi Kultuuri Instituudilt.

Lisainfo: Mulgi Kultuuri Instituut Kaja Allilender 5185371, mki@mulgimaa.ee

Valminud on Mulgi valla ajalehe Mulgi Sõna esimene number

Mulgi Sõna ühendab endas Abja, Halliste ja Mõisaküla ajalehte Lõuna-Mulgimaa ning endise Karksi valla ajalehte Karksi Sõna.

Leht hakkab kajastama piirkondade elu teemade kaupa ja oodatud on ka kaastööd. Materjale võetakse vastu Abja kultuurimajas (Lauri Sepp, lauri@abja.ee), Karksi-Nuia Raamatukogus (Mare Torim, mare.torim@karksi.ee), Halliste raamatukogus (Sirle Tellis, hallisteraamat@hot.ee) ja Mõisaküla raamatukogus (Evi Oissar, raamatukogu@moisakyla.ee). Materjalid tuleb saata/tuua 15. kuupäevaks ja lugejateni hakkab leht jõudma peale 20. kuupäeva.

Lehte saab alates veebruarist tasuta kõigist külamajadest, rahvamajadest, kultuurimajadest ja -keskustest, piirkonnakeskustest ja elektrooniliselt ka valla kodulehelt. Leht tuleb müüki ka Abja Tarbijate Ühistu kaplustes ja tellida saab lehte Eesti Postist.

Mulgi Sõna esimese numbri leiad SIIT.

Maksu- ja Tolliameti info 2017. a tulude deklareerimise ja muudatuste kohta

FÜÜSILISE ISIKU TULUDE DEKLAREERIMISE MEELESPEA

Peagi on käes taas tulude deklareerimise aeg.
Nagu ka eelnevatel aastatel, algab tulude deklareerimine 15.veebruarist. Alates 7.veebruarist kuni 9.veebruarini on igal inimesel võimalik tutvuda e-maksuametis/e-tollis oma eeltäidetud andmetega, mis Maksu- ja tolliametile teada on.

Eeltäidetud andmed on näiteks aadress, pangakonto number, tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (näiteks palk ja kinnipeetud tulumaks), haigusrahad, pensionid, tasutud koolituskulud, kingitused ja annetused, tasutud pensionikindlustuse maksed, andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu)

Eeltäidetud ei ole andmed välisriigis saadud tulu kohta ega välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata, andmed muu vara võõrandamise kohta, residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.
Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.

Kui andmed puuduvad või erinevad maksumaksjale teadaolevatest andmetest, tuleb võtta ühendust kas väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda andmed Maksu- ja Tolliametile esitada või esitatud andmed parandada.

Deklaratsiooni esitamine
Deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt, saata postiga lähimasse Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroosse või tulla büroosse kohale.

Kes peavad deklaratsiooni esitama:
• Füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu vormi E).
• Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt.
• Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui saadud kasu ning kes soovivad selle kahju summa järgnevatele aastatele edasi kanda.
• Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid.
• Isikud, kes on saanud tulu kasu vara võõrandamisest, üüri- või renditulu, müünud metsamaterjal või raieõigust.
• Isikud, kes soovivad kasutada maksusoodustusi.

Büroos väljastab teenindaja kõigile soovijatele eeltäidetud tuludeklaratsiooni blanketi, mida maksumaksja ise vajadusel täiendada saab. Sel aastal ei ole teenindusbüroodes väljas tühje (nn „siniseid“) deklaratsiooni vorme, neid saab igaüks vajadusel ise välja trükkida meie kodulehelt.
Kõige kindlam on esitada siiski eeltäidetud andmetega deklaratsioon, siis võib kindel olla, et midagi maksuhaldurile teadaolevatest andmetest deklareerimata ei jää.
Soovitame enne büroosse tulemist kontrollida ka oma ID-kaardi kehtivusaega ja sertifikaatide kehtivust. Lisaks võiks kaasa võtta ka ID-kaardi paroolid, kuna büroos on kohapeal ka kliendiarvutid ja nende kõrval abivalmid ametnikud, kes vajadusel deklaratsiooni täitmisel aitavad. Sel moel on deklaratsiooni esitamine kindlasti kiirem. Lisaks sellele alustatakse elektrooniliselt esitatud deklaratsioonide alusel enammakstud tulumaksu tagastamist varem kui paberil esitatutele.

Elektrooniliselt on võimalik oma tulusid deklareerida e-maksuamet/e-tolli kaudu (sisenedes ID-kaardi, mobiili ID või pangalinkide abil).

Samuti on deklaratsiooni võimalik esitada nutitelefoni kaudu.

Nutitelefonis saab esitada Maksu- ja Tolliameti poolt eeltäidetud üksikdeklaratsiooni ning täiendavalt lisada ja muuta ainult kontaktandmeid ja arvelduskonto numbrit, kuhu tulumaks tagastatakse
Nutiversiooni ei saa kasutada järgmistel juhtudel:
• kui peate esitama ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E)
• kui soovite kasutamata jäänud maksusoodustusi üle anda abikaasale
• kui soovite kasutada täiendavat maksusoodustust laste pealt
• kui teie kõik tulud ei ole kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile
• kui saite tulu välismaalt
• kui deklareerite kasu või kahju vara võõrandamisest
• kui deklareerite kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamist
• kui kasutate investeerimiskontot

MAKSUSOODUSTUSED EI PRUUGI KASUTAMATA JÄÄDA, KUIGI ÜHISDEKLARATSIOONI ENAM ESITADA EI SAA

Ühisdeklaratsioon ja maksusoodustuste ülekandmine
Kõige suurem muudatus on see, et enam ei ole võimalik abikaasadel esitada ühist tuludeklaratsiooni, kuid maksusoodustusi saab teatud tingimustel abikaasale üle kanda.
• Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning alla 2160 eurost maksustatavat tulu saanud isiku eest võib tema abikaasa täiendava maksuvaba tulu maha arvata, kuid abikaasade maksustatav tulu kokku ei tohi sel juhul ületada 50 400 eurot kalendriaastas.
• Maksustatavat tulu ületava eluasemelaenu intressi, koolituskulu ja laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus.
Sisuliselt on varaühisusega tegemist, kui abikaasad ei ole notari juures sõlminud abieluvaralepingut.
• Maksusoodustusi saab üle kanda vaid sel juhul, kui abielu kehtis 31.12.2017.a seisuga.
• Maksusoodustuste üle andmiseks tuleb kindlasti tuludeklaratsioon esitada ja sinna märkida abikaasa isikukood, kellele soovitakse kasutamata jäänud maksusoodustused üle anda. Maksu- ja Tolliamet kannab kasutamata osa automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile. Abikaasal tuleb soovi korral aktsepteerida talle üle antud kasutamata maksusoodustused.
Maksuhaldur soovitab elektroonilise esitamise korral esimesena esitada oma deklaratsiooni sellel abikaasal, kelle tulud on väiksemad ja kõiki mahaarvamisi ei ole tema deklaratsioonis võimalik arvesse võtta. Teisena kinnitab oma deklaratsiooni kõrgemat tulu teeniv abikaasa.

Eluasemelaenu intressid ja koolituskulud
Laenu intresse ja koolituskulusid saab jätkuvalt tuludest maha arvata kuni 1200 eurot ühe deklaratsiooni kohta, kuid muutunud on see, et eluasemelaenu intresse saab sealhulgas maha arvata kuni 300 eurot.
Näiteks on füüsiline isik tasunud aasta jooksul koolituskulusid 600 eurot ning eluasemelaenu intresse 430 eurot. Deklaratsioonis võetakse sel juhul arvesse vaid 900 eurot (koolituskulud 600 + intressid 300).

Laste maksuvaba tulu summa
Sellest aastast on õigus deklareerida ka abikaasa laste andmed, kui abikaasa ise või lapse teine vanem lapse andmeid ei deklareeri. See tähendab, et üks lapsevanem võib oma deklaratsioonile kanda nii oma lapsed, ühised lapsed kui ka abikaasa lapsed.
Laste maksuvaba tulu summa alates teisest lapsest on endiselt 1848 eurot.

Olulised numbrid ja kuupäevad
• Maksuvaba tulu suurus on 2017.aastal 2160 eurot
• Täiendav maksuvaba tulu suurus pensionilt 2832 eurot
• Täiendav maksuvaba tulu suurus kutsehaigushüvitiselt 768 eurot

7.-9. veebruar e-maksuametis/e-tollis on võimalik tutvuda eeltäidetud andmetega
15. veebruar algab tulude deklareerimine
2. aprill tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
2. juuli juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
1. oktoober juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
·         residentidele, kes deklareerisid ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu
·         mitteresidentidele, kes deklareerisid mahaarvamisi Eestis

Täpsemat informatsiooni leiate Maksu- ja tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/et, infotelefonilt 880 0811 või e-posti teel eraklient@emta.ee

Laidi Suumann
Maksu- ja tolliameti büroojuht

Mulgi valla lahtised ujumisvõistlused

teade_Mulgiv _ujumisv_150518_kuulutus
Algavad Mulgi valla lahtised ujumisvõistlused

Mulgi valla lahtised ujumisvõistlused on viiest etapist koosnev võistlussari.

Võistlused toimuvad:
16. jaanuar 2018
20. veebruar 2018
20. märts 2018
17. aprill 2018
15. mai 2018

Võistlused toimuvad August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi ujulas (Kooli 1, Karksi-Nuia). Start on avatud võistluspäeval kell 18.00-19.00 ning on võistlejatele tasuta.
Võitjate selgitamisel liidetakse kolme parema võistluse kohapunktid.

Täpsem info ja võistluste juhend on kodulehel sport.karksi.ee

JUHEND

Pensionist maksuvaba tulu arvestamine

Hea pensionisaaja!

Alates 1. jaanuarist 2018 on maksuvaba tulu määr ühes kuus 500 eurot ja aastas 6000 eurot. Maksusüsteem ühtlustub, ära kaob täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja kõigile kehtib üks maksuvabastus.

Teie pension on alla 1200 euro kuus. Anname Teile teada, et uuest aastast rakendame Teie pensionile tulumaksuvabastuse automaatselt. Eraldi avaldust Te selleks esitama ei pea.

Kui Te mingil põhjusel ei soovi, et Teie pensionile tulumaksuvabastust rakendame, siis palun andke sellest sotsiaalkindlustusametile teada hiljemalt käesoleva aasta 20. detsembriks. Saate seda teha kui helistate telefonil 6610551 kirjutate tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Alates 1. detsembrist saab sellest märku anda ka portaalis www.eesti.ee.

Parimate soovidega

Sotsiaalkindlustusamet
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
facebook.com/sotsiaalkindlustusamet

Tulumaksumuudatused 2018

SISSETULEKUD HAKKAVAD MÕJUTAMA MAKSUVABA TULU SUURUST

2018 aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise põhimõtted. Seni kehtis kõigile füüsilistele isikutele aastas üks kindel maksuvaba tulu määr (2017.a oli see 2160 eurot, ehk 180 eurot kuus), lisaks täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. 2018.aastast hakkab üldine maksuvaba tulu määr olema 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus, täiendavat maksuvaba tulu pensionitele ja tööõnnetushüvitistele enam ei ole.

Tulude suurus ja maksuvaba tulu 2018. aastal.

2018. aastast hakkab maksuvaba tulu summa sõltuma isiku aastatulu suurusest ning võib olla väga erinev.

Inimestele, kelle tulu on alla 14 400 euro aastas (alla 1200 euro kuus), on ette nähtud maksimaalne maksuvaba tulu 6000 eurot aastas (500 eurot kuus).

Kõigile inimestele, kelle tulud jäävad vahemikku 14 400 -25 200 eurot aastas (1200-2100 eurot kuus), leitakse personaalne maksuvaba tulu valemi alusel. Aastase maksuvaba tulu valem: 6000-6000/10800 x (aastatulu summa – 14400).

Nii näiteks arvutatakse aastatuluga 15 600 eurot maksuvaba tulu 5333 eurot järgmiselt:

1. 15 600 – 14 400 = 1200
2. 6000 ÷ 10 800 = 0,55556
3. 0,55556 × 1200 = 666,67
4. 6000 – 666,67 = 5333,33 eurot

Inimestele, kelle tulu on üle 25 200 euro aastas (üle 2100 euro kuus), ei ole maksuvaba tulu ette nähtud.

Aastatulu

Maksuvaba tulu summa arvutamisel võetakse aluseks kõik aasta jooksul saadud tulumaksuga maksustatavad tulud. Aastatuluna arvestatakse palk, preemia, puhkusetasu (sh täiendavad lisapuhkused), juhatuse liikme tasu, võlaõiguslike lepingute alusel saadud tasud, vanemahüvitis, haigushüvitis, pension (vanaduspension, töövõimetuspension, eripensionid, toitjakaotuspension), maksustatav toetus (nt PRIA poolt makstav pindalatoetus), ettevõtlustulu, välismaalt saadud tulu, kasu vara võõrandamisest (metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müük, kinnisasjade müük, väärtpaberite müük), rendi- ja üüritulu, intress, maksustatav stipendium, jne., samuti dividendid ja muud osakapitali väljamaksed, millelt maksab tulumaksu ära äriühing.

Aastatuluna ei võeta arvesse maksuvabasid tulusid nt eluaseme müük, omandireformi käigus tagastatud vara müük, kasutatud asjade müük (sh auto ), maksuvaba stipendium, maksuvabad toetused (lastetoetus, toimetulekutoetus, puuetega inimeste toetus, töövõimetoetus), elatis, lähetuse päevaraha jms.

Uus maksuarvestuse süsteem eeldab, et iga inimene ise peaks senisest rohkem juba aasta kestel pöörama tähelepanu sellele, milliseks kujuneb tema aastane tulu ja kuidas see mõjutab tema poolt makstavat tulumaksu.

Et tulusid deklareerima asudes oleks vähem üllatusi, peaksid inimesed juba 2017.a lõpus mõtlema läbi oma järgmise aasta igakuised tulud ning võimalikud muud tulud (metsa müük, väärtpaberid, dividendid, PRIA toetus, üüritulud jmt) ning tegema eeldatava aastatulu põhjal otsuse igakuise maksuvaba tulu kohta.

Maksuvaba tulu avaldus

Aasta kestel rakendatakse maksuvaba tulu kuupõhiselt tulumaksu kinnipidaja (väljamakse tegija) poolt. Maksuvaba tulu summa arvutatakse vastavalt brutotöötasu (arvestatud töötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensioni makse) või muu väljamakse brutosumma suurusele.

Väljamakse tegijal on õigus rakendada maksuvaba tulu ainult siis, kui inimene on esitanud vastava avalduse. Maksuvaba tulu saab rakendada ainult üks tulumaksu kinnipidaja, taoline põhimõte kehtib ka praegu. Inimestel, kes töötavad mitmes töökohas või kes töötavad ja saavad pensioni, tuleb teha valik, kellele maksuvaba tulu avaldus esitada.

Soovitav on esitada üks avaldus terveks aastaks. Vajadusel saab aasta jooksul avalduse tagasi võtta või muuta avaldusel olevat maksuvaba tulu summat. Maksuvaba tulu summat võib muuta üks kord kuus, kuid igakuiselt avalduste esitamine ei ole mõttekas.

Kui aastatulu on kuni 14 400 eurot (kuus kuni 1200 eurot) või aastatulu on suurem, aga ainult üks väljamaksete tegija ja muid tulusid ei ole ette näha võib esitada avalduse kuhu on märgitud „arvestada maksuvaba tulu“.

Sellise avalduse korral arvestab väljamakse tegija maksuvaba tulu seadusejärgses määras. Maksimaalne maksuvaba tulu kuus 500 eurot ning seda saab arvesse võtta kuni 1200 eurose tulu puhul. Nendele, kelle tulu on üle 2100 euro kuus, ei ole maksuvaba tulu üldse ette nähtud. Kui sissetulekud on kuus 1200 – 2100 eurot, siis arvutatakse maksuvaba tulu valemi järgi : 500 – 500 ÷ 900 x (väljamakse -1200). Mida suurem on tulu, seda väiksemat maksuvaba tulu saab rakendada nt 1300 eurose töötasu puhul on maksuvaba 444,44 eurot kuus, 1500 eurose töötasu puhul 333,33 eurot jne.

Seni esitatud avaldused maksuvaba tulu rakendamiseks jäävad kehtima ning väljamaksete tegijad (tööandjad, Sotsiaalkindlustusamet), kellele need avaldused on esitatud, arvestavad tulumaksu kinnipidamisel seadusejärgse maksimaalse maksuvaba tuluga. Silmas tuleb pidada aga seda, et tulumaksu kinnipidaja saab arvestada üksnes tema enda poolt tehtavate väljamaksetega, inimese teisi sissetulekuid ta ei tea ja nii võib tekkida olukord, kus järgmisel aastal tuleb inimesel tulumaksu juurde maksta.

Kui sissetulekuid on erinevatest allikatest ning tulu jääb vahemikku 14 400 kuni 25 200 eurot aastas (1200 kuni 2100 eurot kuus), siis peaks esitama avalduse, kus on näidatud konkreetne maksuvaba tulu summa.

Näiteks saab brutotöötasu 800 eurot kuus ning pensioni 500 eurot kuus, tulud kuus on 1300 eurot. Olenemata sellest, kummale väljamakse tegijale ta on varasemalt maksuvaba tulu avalduse esitanud, peaks ta tegema uue avalduse, milles näidata maksuvaba tulu summaks maksimaalselt 444 eurot. Kui juba esitatud avaldust mitte muuta, siis saab väljamakse tegija rakendada 500 eurost maksuvaba tulu. Töötaja aastatulu kokku on aga suurem kui 14 400 eurot, seega temale ettenähtud maksuvaba tulu ei ole mitte 6000 eurot vaid 5333,33 aastas. ja tuludeklaratsiooni alusel tuleks järgmisel aastal tulumaksu juurde maksta. Kui ta teab, et saab aasta jooksul veel lisaks maksustatavaid tulusid (nt üüritulu või PRIA-st ühtse pindalatoetust), siis tuleks ka see tulu maksuvaba tulu rakendamise avalduses arvesse võtta.

Aasta lõpliku maksuvaba tulu kujunemist hakkavad mõjutama ka dividendid. Näiteks, töötasu- ja/või juhatuse liikme tasu aastas kokku 12 000 eurot, dividendid 5000 eurot. Aasta tuluga 17000 eurot on ettenähtud maksuvaba tulu 4555 eurot. Kui aasta jooksul arvestati maksuvaba 500 kuus, siis tuludeklaratsioonis tuleb töötasu pealt tulumaksu juurde maksta.

Kui kuusissetulekud lähenevad 2100 eurole või ületavad seda, peaks esitama avalduse, et maksuvaba tulu üldse ei rakendataks.

Sellise avalduse esitamine tuleb kasuks ka neile, kelle aastatulu on keeruline prognoosida või kellel on plaanis teha vara võõrandamise tehinguid ning aastatulu võib tulla suurem kui 25 200 eurot.

Näiteks kui inimene, kes saab 2018.a brutotöötasu 800 eurot kuus, müüb vara (kinnistu või metsamaterjal) ja saab kasu summas 20 000, seega on tema aastatulu kokku 29 600 eurot ning maksuvaba tulu 0 eurot. Kui sellise tehingu toimumine on juba ette teada, siis on soovitav esitada avaldus üldse mitte maksuvaba tulu rakendada. Kui tulu saamine ei olnud ette teada, siis võiks aasta kestel maksuvaba tulu arvestamise avalduse tagasi võtta, et hiljem tuludeklaratsiooni alusel makstav summa oleks väiksem.

Inimese lõplik maksuvaba tulu suurus selgub järgmisel aastal tuludeklaratsiooni esitamisel. Igakuine maksuarvestus ei anna enam kõigil juhtudel sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.

Kui maksuvaba tulu on rakendatud igakuiselt suuremas summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta.

Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.

Maksu-ja Tolliamet loob E-maksuametisse uue lahenduse „Minu sissetulekud“, et inimesed saaksid olla kursis oma maksuvaba tulu kasutamisega ja võimaliku täiendava maksukohustusega, mis tuludeklaratsiooni alusel tekib. Praegu on võimalik väljamakseid ja maksuvaba tulu kasutamist näha e-maksuameti/e-tolli rubriigist „Töötamine ja väljamaksed“ , > „TSD koondandmed“> „Väljamaksete andmete vaatamine.

Teavet muudatustest ning muud maksualast infot leiab Maksu-ja Tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/et/eraklient

Katrin Simul
Teenindusosakonna Põlva büroojuht