Uudised

Noorsootöö valdkonna tegijate tunnustuskonkurss 2017

Pressiteade
Viljandi Maavalitsus
23.05.2017

Viljandi Maavalitsusel on heameel kuulutada välja noorsootöö valdkonna tegijate tunnustuskonkurss 2017!

Konkursi eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Tunnustamiseks võivad kandidaate esitada juriidilised ja füüsilised isikud (sh üleriigilised noorte- ja noorsooühingud, katusorganisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsused ja maavalitsused jne) ning seda järgnevates kategooriates:

• Aasta noorsootöötaja
• Aasta noor
• Aasta noorteühing
• Aasta osaluskogu
• Aasta kohalik omavalitsus
• Aasta huvikool
• Aasta noortekeskus
• Aasta sündmus noorsootöös
• Aasta koostöö noorsootöös
• Aasta üldhariduskool
• Aasta noorsootöö valdkonna sõber/toetaja
• Pikaajaline panus noorsootöö valdkonda

Kandidaadi esitamiseks tuleb hiljemalt 10. septembriks 2017 täita sellekohane taotluse vorm. Taotlusi on võimalik täita elektrooniliselt, saata maavalitsusele postiga (Viljandi Maavalitsus, Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi; märksõna “Noorsootöö tunnustamine”) või e-postiaadressil riina.tootsi@viljandi.maavalitsus.ee.

Taotluste vormid
leiab Viljandi maavalitsuse veebilehelt aadressil: http://viljandi.maavalitsus.ee/et/viljandimaa-noorsootoo-preemia

Maavalitsuse moodustatud komisjon hindab esitatud taotlusi ja valib tähtajaks saabunud taotluste hulgast igas kategoorias välja ühe kandidaadi maakondlikuks tunnustamiseks.

Maakondlikult tunnustatud isikute nimekiri avalikustatakse 6. oktoobril aset leidval maakondlikul tunnustussündmusel „Viljandimaa õpib ja tänab“.

2016. aastal olid Viljandimaa noorsootöö preemia laureaadid:
• Aasta üldhariduskool – Tarvastu Gümnaasium
• Aasta kohalik omavalitsus – Võhma Linnavalitsus
• Aasta noorsootöötaja – Kaja Õigus
• Aasta noor – Mait Allas
• Aasta sündmus – Humus festival
• Aasta koostöö – Viljandimaa Arenduskeskus, Viljandimaa Noortekogu, Viljandi Avatud Noortetehas, Viljandi Maavalitsus, Viljandi Hariduse Arengufond

Leidke aega noorsootöö valdkonna tublide tegijate esile tõstmiseks!

Teate edastas
Helena Tiivel
Viljandi Maavalitsus
Avalike suhete ja sisekommunikatsiooni nõunik
Tel 433 0408, 5343 8310

Viljandimaa ettevõtjate tunnustamine 2017

Pressiteade
Viljandimaa Arenduskeskus
15.05.2017

VILJANDIMAA ARENDUSKESKUS KOOS HEADE PARTNERITEGA KUULUTAB VÄLJA ETTEVÕTJATE TUNNUSTAMISE 2017

Viljandimaa ettevõtjate tunnustamise eesmärgiks on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine. Auhinna väljaandmise on ellu kutsunud SA Viljandimaa Arenduskeskus, Viljandi Maavalitsus ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit. Auhindu jagatakse viies kategoorias:

1. Auhind „Viljandimaa maaelu edendaja 2017″ antakse välja ettevõtjale, kes tegutseb väljaspool Viljandi linna ja kes on aktiivselt osalenud kogukonna tegevuses ning panustanud oma piirkonna arengusse

2. Auhind „Viljandimaa edukas alustanud ettevõtja 2017″ antakse välja kuni 3 aastat tegutsenud (registreeritud mitte varem kui 01.01.2013) ettevõtjale, kes on oma tegevuse edukalt käivitanud.

3. Auhind „Viljandimaa parim väikeettevõte 2017″ antakse välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise majandustegevuse ja ekspordivõimega lisandväärtust loovale ettevõttele, milles on kuni 50 töötajat.

4. Auhind „Viljandimaa parim suurettevõte 2017″ antakse välja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise majandustegevuse ja ekspordivõimega lisandväärtust loovale ettevõttele, milles on rohkem kui 50 töötajat.

5. Auhind „Viljandimaa loomevaldkonna ettevõtja 2017″ antakse ettevõtjale või MTÜ-le, kes on loonud kultuuripärandil põhineva toote või teenuse alates 01.01.2013.

Ettevõtjate tunnustamise statuudiga saab tutvuda ning viited kandidaatide esitamiseks ja täpsemad juhised leiate Arenduskeskuse kodulehelt, vt http://arenduskeskus.viljandimaa.ee/.

Auhindadele esitamine toimub kuni 15. juulini 2017 ja auhinnad antakse pidulikult üle Viljandimaa ettevõtlusnädal 5. oktoobril 2017.

Viljandimaa Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku. Maakondlikud arenduskeskused (MAKid) tegutsevad Eesti kõigis maakondades ja nende ülesandeks on nõustada ja arendada nii alustavaid kui tegutsevaid ettevõtjaid ja kodanikeühendusi ning toetada igal võimalikul viisil piirkonna arengut.

Lisainfo:
Tiina Pitsenko
Ettevõtluskonsultant
SA Viljandimaa Arenduskeskus
Tel: 5788 0236
E-post: tiina.pitsenko@viljandimaa.ee

Üle-eestiline kampaania „Soovin, et sa mind kuulad – mul on HÄÄL“ julgustab lapsi oma arvamust väljendama

Lasteabitelefon_1882x552px._poissLasteabitelefon_ 1882x552px_tydruk

17. aprillil algas üle-eestiline kampaania „Soovin, et sa mind kuulad – mul on HÄÄL“, mis julgustab lapsi oma arvamust väljendama ning rääkima oma mõtetest ja muredest lapsevanematele, lähedastele, sõpradele. Ühtlasi julgustab kampaania täiskasvanuid rohkem märkama lapsi ning neile tähelepanu pöörama.

„Kõik algab jagamisest ja rääkimisest. Selleks, et oma mõtteid jagada või probleemi lahendada, on vaja see endast välja saada, rääkida,“ ütles sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna juht Eve Liblik ning lisas, et meil kõigil on hääl, oma arvamus, aga vahel seda lihtsalt ei kuulata ega märgata.

„Kampaaniaga kutsume lapsi ja noori jagama oma mõtteid ning rääkima nii muredest kui ka rõõmudest. Teeme ennast kuuldavaks, nii saame leida parima lahenduse,“ rääkis Liblik kampaania ideest. „Samuti soovime kampaaniaga meelde tuletada lastevanematele ja kõigile lapsi ümbritsevatele täiskasvanutele, et nad võtaksid igapäevaselt laste jaoks aega ja kuulaksid neid. Oluline on olla lastega ja laste jaoks siin ja praegu, sest meie laste lapsepõlv on täna,“ sõnas Liblik.

Kui mure jääb jagamata või ei ole leidnud lahendust on lasteabitelefon 116 111 ja kodulehekülg http://www.lasteabi.ee/ see koht, kust saada nõuandeid ja ideid, kuidas probleemi lahendada. Eesti, vene ja inglise keeles telefoni teel ja ka kirjalikult (e-post, chat, skype) nõustamist pakkuv lasteabitelefon töötab ööpäevaringselt ning on helistajatele tasuta. Soovi korral võib pöördumine jääda anonüümseks.

Sotsiaalkindlustusameti ja Lasteabitelefoni poolt tellitud kampaania koosneb interneti- ja välireklaamist, tele- ja raadioklippidest ning see kestab neli nädalat. Kampaania ideelahenduse on teinud strateegiaagentuur La Ecwador.

Vaata lisainfot http://www.lasteabi.ee/ ja http://www.facebook.com/lasteabi/.

Eve Liblik, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna juht, 640 8110
Kaili Uusmaa, sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht, 508 7370

Omastehoolduse nõustamiskabinet Viljandis

Omastehoolduse nõustamiskabinet alustab tööd Viljandis Maramaa Kliinikus, Maramaa puiestee 5. Kabinet on avatud alates 20. aprillist igal neljapäeval kella 13.00- 16.00, hea oleks ette teatada ja täpsustada vastuvõtuaeg e- posti teel:
info@omastehooldus.eu või telefonil 5068822.

Nõustamine on omastehooldajale tasuta, tegevust toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja MTÜ Eesti Omastehooldus, koduleht: http://www.omastehooldus.eu/

MTÜ Eesti Omastehooldus flaier

Järgmisest aastast saab haigekassa blankette ja vorme täita kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja juures

Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide linnade ja valdade inimesed pöörduda oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, et täita haigekassa avaldusi ning blankette. Varasemalt sai blankette täita ka Eesti Posti kontorites, kuid alates 01.01.2017 ei ole enam postkontorites seda teenust. Kuid muretsema ei pea – kohalike omavalitsuste lai võrgustik tagab kõigile, ükskõik kus nad Eestis elavad, võimaluse abi küsida avalduste täitmisel. Eriti oluline on see piirkondades, kus näiteks haigekassa klienditeenindused puuduvad või nendele, kellel ei ole võimalik kasutada elektroonseid teenuseid.

Blankettide täitmisel on eelkõige inimesed vajanud abi õigete andmete märkimisel või kuhu tuleb täidetud dokumendid saata. Haigekassa meeskond on viimastel kuudel üle Eesti käinud kohalike omavalitsuse töötajaid koolitamas, et nad oskaksid tekkinud küsimuste ning murede korral aidata. Küsimuste või murede korral võib helistada ka haigekassa klienditelefonile 669 6630.

Varem on kõige rohkem avaldusi esitatud hambaravi hüvitise saamiseks. Nende avalduste täitmise pärast ei pea inimesed alates 1. juulist 2017 enam muretsema. Juulikuust muutub süsteem, kus edaspidi haigekassa arveldab otse hambaarstiga ning inimene saab automaatselt oma hambaravi eest tasudes soodustuse.

Oluline on meelde jätta, et Eesti Post lõpetab alates 01.01.2017 haigekassa blankettide väljastamise ja edastamise. Alates 2017. aasta 1. jaanuarist palume pöörduda Eesti haigekassa blankettide saamiseks ja edastamiseks haigekassa või oma kohaliku omavalituse poole, kes aitavad vajadusel avaldusi täita ja edastada.

Eesti haigekassa blankettide väljastamise ja esitamise võimalus lisaks oma kohalikule omavalitsusele:

Haigekassa blanketid on leitavad haigekassa kodulehel: http://www.haigekassa.ee/et/inimesele/blanketid

Blankette väljastavad haigekassa klienditeenindused:

Tallinn, Lastekodu 48, 10144 E,T,N,R 8.30-16.30; K 8.30-18.00
Pärnu, Rüütli 40a, 80010 E,T,N,R 8.30-16.30; K 8.30-18.00
Jõhvi, Nooruse 5, 41597 E,T,N,R 8.30-16.30; K 8.30-18.00
Tartu, Põllu 1a, 50303 E 8.30-18.00; T,K,N,R 8.30-16.30

Haigekassa blankette on võimalik saada kuni 30.06.2017 ka Saare, Valga ja Viljandi maavalitsustest.

Blanketid palume haigekassasse edastada:

 • posti teel aadressil Lastekodu 48, Tallinn, 10144;
 • elektronpostiga info@haigekassa.ee
 • külastades haigekassa klienditeenindusi.
 • kohaliku omavalitsuse kaudu

Lisainfot võib alati küsida haigekassa klienditelefonilt 669 6630.

Miks jäätmevedaja ei tühjendanud minu prügikonteinerit

Miks jäätmevedaja ei tühjendanud minu prügikonteinerit?

Jäätmevedaja poolt võidakse jätta teenus osutamata ja rakendada tühisõidutasu järgmistel juhtudel:

 • Kui jäätmekonteineri ja selle käitlemiseks vajalikud tehnilised nõuded ei ole täidetud.

Konteiner peab asuma seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paikneva kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusel, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt. Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavat kaanega varustatud jäätmekonteinerit (kompaktne, terve, puhas, korralikult suletav), mida on võimalik tühjendada tõstemehhanismi abil jäätmeid kokku pressivasse jäätmeveokisse. Standardsete jäätmekonteinerite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast vabapuistemeetodist, mille käigus haagitakse konteiner jäätmeveoki tõstemehhanismi külge. Eelmainitud meetodil tühjendades ei kuku nõu masina pressi ega purune konteineri koputamisel telje vastu.

Jäätmete kogumiseks ei sobi: 750-liitrised ratasteta metallkonteinerid (vana, e. eelmine standard); ümmargused konteinerid; konteinerid, millel puudub tühjendamiseks vajalik ääris konteineri ülemises servas, kuna neid ei saa tühjendada tänapäeval kasutatavate jäätmeveokitega.

 • Kui veopäeval, millest jäätmevaldajat oli varem teavitatud, ei olnud jäätmekonteinerit määratud kohal.

Vedaja tühjendab konteineri veograafikus ettenähtud veopäeval kl 6:00-22.00. Konteiner või jäätmekott peavad olema veopäeval kella 6:00-ks pandud välja nähtavale kohale. Kui prügivedaja konteinerit ei näe, siis ei saa ta seda ka tühjendada.

 • Kui jäätmevedaja juurdepääs jäätmekonteinerile on takistatud (näiteks ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee, lahtiselt ringi jooksvad kurjad koerad või muud liikumist segavad takistused).

Juurdesõidutee konteinerile peab olema piisava kandevõimega, tasane ning talvisel ajal lumest puhastatud nii, et prügiauto vabalt läbi pääseks. Konteineri juures peab olema

piisavalt ruumi jäätmete laadimiseks ning juurdepääs konteinerile olema jäätmevedajale ohutu. Kui konteiner ei ole toodud jäätmeveoki lähima võimaliku peatumiskoha juurde, peab konteineri ka käsitsi teisaldamise tee olema kõva pinnaga ja talvel lumest puhastatud. Prügikasti kaanele kogunenud lumemüts tuleb maha lükata. Tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev.

 • Kui jäätmekonteineris pole veopäeval üleandmiseks ettenähtud jäätmeid.
 • Kui olmejäätmete konteineris on sobimatud jäätmed, jäätmed, mis ei vasta selle konteineriga kogutavale jäätmeliigile või sisaldavad tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid, sealhulgas kuuma (temperatuuriga üle 40ºC) tuhka, vedelaid ja mudalaadseid jäätmeid; erikäitlust vajavaid jäätmeid; aineid ja esemeid, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokku pressimist.

Siis on jäätmevedajal õigus jätta konteiner tühjendamata ja rakendada tasu tühisõidu eest, mis on võrdsustatav jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega kogumiskonteineri tühjendamise teenustasuga.

 • Kui vedajal tuleb:
  – ratastel teisaldatavat konteinerit transportida jäätmeveokini käsitsi kaugemalt kui 10 meetrit;
  – jäätmeveokiga tagurdada üle 100 meetri, kui jäätmevaldaja juures ümberpööramise võimalus puudub;
  – kui lukustamata konteiner, värav või tõkkepuu tuleb avada käsitsi;
  – kui konteiner on üle-täitunud;
  – kui vedajal tuleb ära vedada kilekotist jäätmemahuti, mis on kahjustatud tema teisaldamist takistaval määral lindude ja/või loomade poolt;
  – kui vedajal tuleb teostada konteineri ümber paiknevate jäätmete ära-vedu, mida ei saa klassifitseerida konteineriväliste juhuslike jäätmete alla.

NB! Need on nö mugavusteenused ehk jäätmeveo teenusega seotud lisateenused mida vedaja osutab jäätmevaldajale ainult temaga eelnevalt sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale.

Jäätmealast infot, kuidas valla elanik peaks enda tekitatud jäätmete eest hoolt kandma, leiate nii kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast kui ka teile jäätmevedaja poolt saadetud kliendilepingust ja jäätmevedaja veebilehelt.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus