Teated

Avaliku liiniveo muudatusettepanekud Mulgi vallas

Viljandimaa Ühistranspordikeskus teeb ettepaneku muuta hiljemalt 1. juulist 2018 Mulgi vallas sõitvate busside nr 18, 49, 50, 51, 54 ja 57 sõidugraafikuid, et tagada ühistranspordi pakkumise vastavus nõudlusele. Arvamusi ja ettepanekuid planeeritavate muudatuste kohta oodatakse 22. aprilliks 2018 e-posti aadressile: transport@viljandimaa.ee või täita e-vorm.

Muudatusettepanekutega saab tutvuda siin: http://transport.viljandimaa.ee/bussiliinid/muudatusettepanekud-mulgi-vallas/

Uus näitus Mõisaküla muuseumis

Mõisaküla muuseumis on vaadata näitus “Astu aeda. Aed kui aabits”.

Kätte on jõudnud kevadine aeg, mil külvatakse seemneid ja istutatakse taimi. Näitusel on vaatamiseks ja sirvimiseks hulk raamatuid, millest saab kasulikku teavet nii taimede kui nende hoolduse kohta.

Rõõmsalt lilleroheline näitus ootab külastajaid kuni 21. aprillini.

Anu Laarmann
Mõisaküla muuseumi juhataja

Tööpakkumine ehitusnõunikule

Töö kirjeldus

Ehitusnõuniku ametikoha põhieesmärk on Mulgi vallas ehitusalase tegevuse korraldamine ja järelevalve ning valla ehitustööde korraldamine. Planeeringute (üld- ja detailplaneeringute) korraldamine ja menetlemine.

Nõudmised kandidaadile

Ehitusnõuniku kandidaadilt ootame erialast haridust, ehitus- ja keskkonnaalase seadusandluse tundmist, loomingulisust ja innovaatilisust, eesti keele valdamist kõnes ja kirjas kõrgtasemel ning ühe võõrkeele oskust suhtlustasemel. Kasuks tuleb töökogemus avalikus teenistuses ja järelevalvemenetluse läbiviimise kogemus.

Pakume

Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd äsja ühinenud vallavalitsuses; mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda; toetavat meeskonda; erialaseid täiendkoolitusi.

Lisainfo

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Mulgi Vallavalitsusele aadressil Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, Mulgi vald 69403 Viljandimaa või digitaalselt allkirjastatuna mulgi@mulgivald.ee.

Kandideerimistähtaeg: 11. aprill 2018. Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info: vallavanem Peeter Rahnel, telefon 4354781 või 5661 3433, e-post peeter@mulgivald.ee

Töötukassa kandideerimiskeskkonna link:
https://www.tootukassa.ee/toopakkumised/ehitusnounik-271549

Sotsiaaltöö eriala lõputöö uuring

Hea Mulgi valla elanik

Olen lõpetamas Tartu Ülikooli Pärnu kolledźi sotsiaaltöö eriala. Hetkel kirjutan lõputööd, millega soovin välja selgitada Mulgi valla puuetega inimeste vaba aja veetmise võimalused ja vajadused.

Kui sa oled üle 18- aastane ja sa elad Mulgi vallas ning sul on tuvastatud puue, siis palun osale minu läbiviidavas uuringus.

Küsimustik koosneb 20 küsimusest ning on anonüümne.

NB: Kui Te teate kedagi, kellel on tuvastatud puue ja ta elab Mulgi vallas, siis palun jagage ankeeti ka temaga.

Ette tänades
Ragna Ruukel

Link küsimustikule on siin: https://survey.ut.ee/index.php/673833?lang=et

Näitus Mõisaküla muuseumis

“Eesti Vabariik 100 – meenutused sõnas ja pildis”

Näitus on keskendunud Eesti Vabariigi esimesele riigivanemale Konstantin Pätsile. Rohke pildimaterjal ja ajaloolised kirjutised toovad vaatajani mälestused Eesti Vabariigi algusaastatest. Eestlased teavad Konstantin Pätsi, kui Eesti riigi esimest presidenti. Riigivanema ja presidendi mõisted põimuvad. Näitus toob vaatajani ajaloolised fotod, millelt näeb, kuidas tähistati Eesti vabariigi aastapäevi Mõisaküla keskväljakul nii esimestel sünnipäevadel kui ka aastal 1989.
Näitust saab vaadata alates 02. veebruarist kuni “Eesti vabariik – 100” sündmusi kajastades selle aasta lõpuni.

Anu Laarmann
Mõisaküla muuseumi juhataja

Veehinna muutus alates 01.02.2018

OÜ Abja Elamu teatab, et alates 01.02.2018 hakkavad Mulgi vallas kehtima uued hinnad järgnevalt:
Mulgi vald Mõisaküla linn vee müük 1,35 €/m3, kanaliseerimine 0,96 €/m3.
Hindadele lisandub seadusega ette nähtud käibemaks.

Vee müügi ja kanaliseerimise hinnad on kooskõlastatud Mulgi Vallavalituse 21.12.2017 korraldusega nr . 66.

OÜ Abja Elamu

Mulgi Vallavolikogu pidas 25. oktoobril oma esimese istungi

Kolmapäeval, 25. oktoobril pidas Mulgi Vallavolikogu Kullal oma esimese istungi, mille päevakorras oli volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning Abja, Halliste, Karksi Vallavalitsuste ja Mõisaküla Linnavalitsuse lahkumispalvete ärakuulamine.

17 poolthäälega valiti Mulgi Vallavolikogu esimeheks Arvo Maling ning 19 poolthäälega volikogu aseesimeheks Villu Võsa.

Järgmine vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 2. novembril algusega kell 16.00 Abja-Paluojal.

teade_Mulgi VVK_I-istung_251017
Mulgi Vallavolikogu liikmed (foto Ain Tõnts)