Teated

Näitused Mõisaküla muuseumis

“Pärandkultuur maastikus”

Stendinäituse koostaja Jürgen Kusmin on koostanud kogu Eestimaad hõlmava rohkete fotodega näituse, mis toob vaatajani inimtekkelise pärandkultuuri meie looduses. Käesolev aasta on üle-Euroopaline pärandkultuuri aasta. Kuid mis on pärandkultuur? Vastus: maastikus leiduvad ja kasutusest välja jäänud inimtegevuse märgid kogu oma mitmekesisuses. Nendeks on vanad kiviaiad, lubjapõletusahjud, meiereihooned, piimapukid, talukoha vundamendiase, muistne matmispaik jne. Näitusega käib kaasa sisukas brošüür, mida jätkub esimestele paarikümnele külastajale.
Olete oodatud muuseumisse vaatama huvitavat näitust ja rikastama oma teadmisi kauni Eestimaa looduse rüpes paiknevate põnevate objektide kohta. Näitust saab vaadata kuni 3. märtsini 2018. a.

“Eesti Vabariik 100 – meenutused sõnas ja pildis”

Näitus on keskendunud Eesti Vabariigi esimesele riigivanemale Konstantin Pätsile. Rohke pildimaterjal ja ajaloolised kirjutised toovad vaatajani mälestused Eesti Vabariigi algusaastatest. Eestlased teavad Konstantin Pätsi, kui Eesti riigi esimest presidenti. Riigivanema ja presidendi mõisted põimuvad. Näitus toob vaatajani ajaloolised fotod, millelt näeb, kuidas tähistati Eesti vabariigi aastapäevi Mõisaküla keskväljakul nii esimestel sünnipäevadel kui ka aastal 1989.
Näitust saab vaadata alates 02. veebruarist kuni “Eesti vabariik – 100” sündmusi kajastades selle aasta lõpuni.

Anu Laarmann
Mõisaküla muuseumi juhataja

Veehinna muutus alates 01.02.2018

OÜ Abja Elamu teatab, et alates 01.02.2018 hakkavad Mulgi vallas kehtima uued hinnad järgnevalt:
Mulgi vald Mõisaküla linn vee müük 1,35 €/m3, kanaliseerimine 0,96 €/m3.
Hindadele lisandub seadusega ette nähtud käibemaks.

Vee müügi ja kanaliseerimise hinnad on kooskõlastatud Mulgi Vallavalituse 21.12.2017 korraldusega nr . 66.

OÜ Abja Elamu

Mulgi Vallavolikogu pidas 25. oktoobril oma esimese istungi

Kolmapäeval, 25. oktoobril pidas Mulgi Vallavolikogu Kullal oma esimese istungi, mille päevakorras oli volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning Abja, Halliste, Karksi Vallavalitsuste ja Mõisaküla Linnavalitsuse lahkumispalvete ärakuulamine.

17 poolthäälega valiti Mulgi Vallavolikogu esimeheks Arvo Maling ning 19 poolthäälega volikogu aseesimeheks Villu Võsa.

Järgmine vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 2. novembril algusega kell 16.00 Abja-Paluojal.

teade_Mulgi VVK_I-istung_251017
Mulgi Vallavolikogu liikmed (foto Ain Tõnts)

Mulgi valla valimiskomisjon kinnitas valimistulemused

Mulgi valla valimiskomisjoni registreeris oma tänasel koosolekul Mulgi Vallavolikogu liikmed: Taimo Tugi (Eesti Reformierakond), Peeter Rahnel (Eesti Keskerakond), Ene Maaten (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit), Imre Jugomäe (Eesti Keskerakond), Ervin Tamberg (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit), Leo Liiber (Valimisliit ühtsed mulgid), Anne Ladva (Eesti Keskerakond), Andres Rõigas (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit), Reet Paju (Eesti Keskerakond), Tarmo Simson (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit), Siret Vene (Eesti Reformierakond), Ürjo Mälksoo (Eesti Keskerakond), Kerti Einstein (Valimisliit ühtsed mulgid), Arvo Maling (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit), Mari Saarela (Eesti Keskerakond), Villu Võsa (Eesti Keskerakond), Eveli Allik (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit), Eneli Põder (Eesti Reformierakond), Rein Tarkus (Eesti Keskerakond), Jüri Patune (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit), Raimond Tammoja (Valimisliit ühtsed mulgid).

Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad valla valimiskomisjoni otsuse avalikustamisele järgneval päeval, 24. oktoobril 2017. a.

Uus avalik-õiguslik juriidiline isik ehk MULGI VALD tekib 24. oktoobril 2017. a.

Lisaks otsustati valitud Mulgi vallavolikogu esimene istung kokku kutsuda kolmapäeval, 25. oktoobril 2017. a. Istung toimub Kulla külas Leerimaja II korrusel algusega kell 14.00. Volikogu esimesel istungil on arutusel volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning valla ja linnavalitsuste lahkumispalve ärakuulamine.

GREEN RAILWAY – Endiste kitsarööpmeliste raudteeliinide taaselustamine läbi keskkonnasõbraliku turismimarsruudi

teade_green_railway_1teade_green_railway_2
Hoolas vaatleja märkab Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti metsade ja põldude vahel vanu raudteetamme, mis on meenutus kunagistest kitsarööpmelistest raudteeliinidest. Kuigi liinid suleti ammu, on vanad raudteetammid ajale hästi vastu pidanud. Just sellele ajaloolisele trassile loovad eestlased ja lätlased koos ühise matkatee.

Ühelt poolt on tegu vana ja huvitava kultuuripärandi taaselustamisega. Teisalt on piki raudteetammi kulgev rada igas vanuses seiklejale ideaalseks marsruudiks, kuna puuduvad järsud tõusud ja langused. Huvitava looduse keskel kulgev rada sobib hästi nii jalgsi, rattaga kui suuskadel liikujatele, ning ka ratsa läbimiseks.

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on luua uus ja huvitav turismimarsruut, kasutades ära vanu raudteetamme Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis. Korrastatud raudteetammid, mis liidetakse kokku ühtseks matkateeks, on mõeldud liikumiseks nii kohalikele kui külastajatele.

Matkatee kogupikkuseks planeeritakse umbes 700 kilomeetrit, millest ca 290 km kulgeb mööda vanu raudtee trasse.

Viljandi maakonna piires hõlmab marsruut Mõisaküla ja Viljandi vahelist ala ja Lõuna-Eestis (Valgast) Koikkülast Mõnistesse kulgevat liini. Lisaks liidetakse marsruuti ka Kilingi-Nõmme – Mõisaküla vaheline raudteetamm, mis esialgu rajati kitsarööpmelise raudteena, kuid hiljem ehitati ümber laiarööpmeliseks. Põhja-Lätis suunatakse marsruut läbima järgmisi asulaid: Ainaži, Limbaži, Aloja, Rujiena, Valmiera, Melturi, Gulbene. Ära kasutatakse ka töötav kitsarööpmeline raudteelõik Aluksne ja Gulbene vahel, et külastaja saaks oma teel elamuse tõelisest suslasõidust.

Projekti tegevused:

  • Matkaraja loomine, viitadega tähistamine ja lähedalasuvate külastusobjektide parendamine läbi väikesemahuliste investeeringute
  • Green Railway koostöövõrgustiku loomine ning võrgustikuliikmete Greenway´de arendamisega seotud teadmiste ja oskuste suurendamine
  • Turundustegevused Green Railway reklaamimiseks sihtturgudel

Projekti partnerid:
Projekti juhtpartneriks on Vidzeme Turismiassotsiatsioon. Lätist osalevad projektis veel Läti Greenway Assotsiatsioon, Cesise Kultuuri- ja Turismikeskus ning 13 omavalitsust: Salacgrīva, Ape, Alūksne, Valka, Koceni, Aloja, Amata, Mazsalaca, Rūjiena, Gulbene, Limbaži, Valmiera, Vecpiebalga.

Eestist on projektipartneriteks Viljandi Linavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Halliste Vallavalitsus, Mõisaküla Linnavalitsus, Valga Linnavalitsus, Taheva vallavalitsus, Mõniste Vallavalitsus ja Mulgimaa Arenduskoda.

Projekti elluviimise periood:
01.03.2017 – 30.04.2019

Projekti eelarve:
Projekti kogueelarve on 1 174 938,10 eurot, millest Eesti-Läti programmi toetus on 998 697,36 EUR.
Mõisaküla Linnavalitsuse eelarve on 53149.49 EUR, sh Eesti-Läti programmi toetus 42511.91EUR.