Teated

Ajutise liikluspiirangu lõpetamine

Seoses teede tahenemisega on Mõisaküla Linnavalitsuse 24.04.2017 korraldusega nr 69 on lõpetatud ajutine liikluspiirang Mõisaküla linnas Karjamaa, Koidu ja Soo tänavatel alates 24.04.2017.

Ehitusprojektide avalikustamine

Mõisaküla Linnavalitsuses saab tutvuda Pärnu tänava rekonstrueerimise põhiprojekti ja riigimaantee nr 55 Mõisaküla tee km 0,000-4,425 tehnilise projektiga.

Projektidega on võimalik tutvuda Pärnu tänava ehituse alguseni (orienteeruvalt aprillikuu lõpuni) tööaegadel linnavalitsuse volikogu saalis.

Tule aeroobikatrenni!

Alates 1. veebruarist toimub Mõisaküla kultuurimajas kolmapäeviti  kell 18. oo aeroobikatrenn. Oodatud on osalejad alates 14. eluaastast. Ühe korra osalemise tasu on 3,50 eurot. Treeningut viib läbi treener Merily Sankmann.

Konservide jagamise info

Mõisaküla Linnavalitsuse 6. detsembri 2016 korralduse nr 171 alusel jagatakse riigi tegevusvarudest eraldatud konservid järgmistele sihtrühmadele:

1. Rahva- ja toitjakaotuspensioni saajatele
2. Sügava puudega inimestele
3. Puudega laste peredele
4. Üksikvanematele
5. Kolme- ja enamalapselistele peredele
6. Töötutele, kes on registreeritud Töötukassas
7. Pensionäridele, kelle sissetulek jääb alla 220 euro

Täiendavat infot konservide saajate ja jagamise kohta saab Mõisaküla Linnavalitsusest
tel 43 55 606 Marina, tel 43 55 608 Merike.

Arnold Luhaäärele mälestusmärgi püstitamise toetamine

Mõisakülas on 20. novembril 1905 sündinud Eesti spordi suurkuju
Arnold Luhaäär, kes on siin alustanud sporditeed ja lõpetanud kohaliku kooli.
A. Luhaäär püsis raskekaalu tõstmises maailma tipus aastatel 1927 -1939, kauem kui ükski teine Eesti tõstesportlane.

Eestis ei ole palju sportlasi, kellel on 2 olümpiamedalit. Arnold Luhaääre saavutuste reas on 1928. a Amsterdami olümpiamängude hõbe- ja 1936. a Berliini olümpiamängude pronksmedal.

Lugupeetud eestimaalased!

Palume toetada Arnold Luhaäärele mälestusmärgi püstitamist Mõisakülla.

Mõisaküla Linnavalitsus avas toetuseks SEB Pangas konto EE041010302005428003 (selgitus: Arnold Luhaääre mälestusmärk).

Enn Raieste
MTÜ Spordiselts ÜLO
10.03.2014

Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemise rahvaküsitluse tulemused

Perioodil 8.-13. november 2016. a toimus elanike arvamuse väljaselgitamine Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta. Elektrooniline küsitlus viidi läbi veebikeskkonnas www.volis.ee 8.-10. november ning 11. ja 13. novembril toimus küsitlus Mõisaküla linnavalitsuses asuvas küsitluspunktis.

Kokku osales küsitluses 72 Mõisaküla linna elanikku, s.o 10% hääleõiguslikest elanikest. Küsimusele: „Kas toetate Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemist?“ antud „JAH“ vastuseid kokku 33 (46%) ja „EI“ vastuseid kokku 39 (54%).

Abja vald: osalejaid 119, jah 68, ei 51
Halliste vald: osalejaid 64, jah 44, ei 20
Karksi vald: osalejaid 210, jah 51, ei 159

Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalikustamine

Mõisaküla Linnavalitsuse 20.10.2016 korraldusega nr 147 otsustati Abja valla, Halliste valla, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemislepingu projekt ja selle lisad suunata avalikule väljapanekule ajavahemikul 17. oktoober kuni 07. november 2016.

Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avalik väljapanek toimub Mõisaküla linnavalitsuses (Jaan Sihveri tn 4, Mõisaküla) ja linna veebilehel www.moisakyla.ee.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu projektile ja selle lisadele saab esitada  kuni 8. november 2016 kell 10.00-ni kirjalikult Mõisaküla Linnavalitsusele aadressil Jaan Sihver tn 4, 69302 Mõisaküla või e-posti aadressil moisakyla@moisakyla.ee

Ühinemislepingu muudatusettepanekute vormi leiate siit:  ettepanekute vorm

MULGI VALLA ÜHINEMISLEPINGU PROJEKT KOOS LISADEGA: www.karksi.ee/uhinemine.