Hoolekandekeskus

kl_hoolekandekeskus

NB! Info on aegunud! Ajakohane info: https://mulgivald.ee/hoolekandeasutused

Mõisaküla Hoolekandekeskus
Kiikre 15
69302 Mõisaküla

Juhataja: Liivia Rannama
tel 436 4167
e-post: hooldekodu@moisakyla.ee

Reg kood 75007818

Hoolekandekeskuse põhimäärus

Mõisaküla Hoolekandekeskusesse hooldamisele võtmise kord

Hoolekandekeskusesse hooldamisele võtmise avaldus

Hoolekandekeskuse väikebussi kasutamine

Hooldamisele võtmine:
• Hoolekandekeskusesse võetakse ööpäevasele hooldamisele linna rahvastikuregistrisse kantud vanureid ja puuetega isikuid, kes alaliselt elavad Mõisaküla linnas.
• Vabade kohtade olemasolul võetakse ööpäevasele hooldamisele isikuid väljastpoolt Mõisaküla linna.
• Hooldamisele võetakse ainult teovõimelisi isikuid.
Hoolekandekeskusesse paigutamise otsustab linnavalitsus.
• Kohamaksumus 520 eurot kuus (LV 20.09.2017 korraldus nr 153).

Hoolekandekeskus on üldhooldekodu tüüpi ööpäevane hoolekandeasutus, mis on loodud vanurite ja puuetega isikute elamiseks ja hooldamiseks.

Hoolekandeasutus on mõeldud eelkõige Mõisaküla linna elanikele, kuid võimaluste piires aitame ka naaberomavalitsuste inimesi. Ruumi on 30-le hoolealusele. Hoolealuste kasutuses on ühe-, kahe- ja kolme kohalised toad, puhkeruum, söögisaal, vannituba.
Hoolealused saavad hoolekandeasutuses sellist abi, nagu igaüks personaalselt vajab. Perearst külastab hoolealuseid regulaarselt. Aktiivsemad hoolealused teevad oma päevased toimetused ise: korrastavad voodi, koristavad toa, korrastavad riided ja kastavad lilli. See teeb neid tervemaks ja reipamaks.

Sünnipäevi peetakse üheskoos.
Tähtpäevadel korraldatakse kontserte.
Kord kuus viib kirikuõpetaja läbi jumalateenistuse.