Dokumendiregister

Mulgi Vallavalitsuse DOKUMENDIREGISTER.

Mõisaküla Linnavalitsuse DOKUMENDIREGISTER (kuni 31.12.2017)

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri.

Mõisaküla Linnavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse linnavalitsuses saadud või loodud dokumendid. Veebis avalikustatakse neist see osa, millele ei kehti juurdepääsupiirangud (inimeste eraelulised andmed jmt).

Kui otsite kindlat dokumenti, kasutage selleks dokumendi otsingut, sisestage teile teadaolevad andmed otsitava dokumendi kohta ning klõpsake nupul “Otsi”. Kui otsing ei andnud tulemusi, siis proovige esmalt kasutada muid otsingutunnuseid.

Kui otsitavat dokumenti ei leia, saab esitada linnavalitsusse teabenõue. Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem.