Ajutise liikluspiirangu kehtestamine Karjamaa, Koidu ja Soo tänavatel

Mõisaküla Linnavalitsuse 08.03.2017 korraldusega nr 42 on kehtestatud teede kandevõime vähenemise tõttu ajutine liikluspiirang ja keelatud Mõisaküla linnas Karjamaa, Koidu ja Soo tänavatel üle 8-tonnise registrimassiga veokite (v.a jäätmeveokid ja erijuhul, kui selleks on kirjaliku loa andnud Mõisaküla Linnavalitsus) liikumine kuni käesolevat korraldust muutva õigusakti vastuvõtmiseni.