Üldinfo

Mõisaküla linna arengukava 2016-2026 muutmise eelnõu avalik väljapanek

Asute Mõisaküla linna uuel veebilehel. Uus veebileht on alles valmimisjärgus ning seetõttu leiate puudu oleva info vanalt kodulehelt:
VANA VEEB


Mõisaküla linn asub Viljandi maakonna edelanurgas, Läti piiri ääres.
Piirneb Abja vallaga.
Pindala 2,21 ruutkilomeetrit.
Kaugus maakonnakeskusest Viljandist 49 km, Pärnust 63 km, Tallinnast 189 km.
Linn on hoonestatud peamiselt 1 – 2 korruseliste väikeelamutega. Mõisaküla linnas on 401 elamut.
Linna keskosa on valdavalt hoonestamata, kaetud haljasaladega.
Mõisaküla linnas on 32 tänavat kogupikkusega 15 km, neist asfaltbetoon- või mustkattega 3,7 km.


Elanike arv: 01.01.2016. a seisuga elab Mõisaküla linnas 807 inimest.


Arnold Luhaäärele mälestusmärgi püstitamise toetamine