Üldinfo

TÄHELEPANU! Mulgi valla veebileht asub aadressil www.mulgivald.ee
Käesolevat kodulehekülge enam ei uuendata.

01_esileht_linn_2012Mõisaküla linn asub Viljandi maakonna edelanurgas, Läti piiri ääres.
Piirneb Abja vallaga.
Pindala 2,21 ruutkilomeetrit.
Kaugus maakonnakeskusest Viljandist 49 km, Pärnust 63 km, Tallinnast 189 km.
Linn on hoonestatud peamiselt 1 – 2 korruseliste väikeelamutega. Mõisaküla linnas on 401 elamut.
Linna keskosa on valdavalt hoonestamata, kaetud haljasaladega.
Mõisaküla linnas on 32 tänavat kogupikkusega 15 km,
neist asfaltbetoon- või mustkattega 4,9 km.


Elanike arv: 01.01.2018. a seisuga elab Mõisaküla linnas 758 inimest.


Arnold Luhaäärele mälestusmärgi püstitamise toetamine


Mõisakülast väljuvad bussid


Ilm Mõisakülas